Anti İlaçlama

İçme sularının klorlanma durumu, halk sağlığı konusundaki önemli gelişmeler arasında yer almaktadır. Günümüzde önemli alternatifler arasında olan ve kullanılan, güvenilir dezenfeksiyon yöntemlerinden biridir. Kullanma ve içme sularının dezenfeksiyonunu sağlamak için klorlama ve dezenfeksiyon ünite sistemleri kurulmaktadır.

Dezenfeksiyon

Herhangi bir suyun içerisinde bulunan patojen mikroorganizmaların telef edilip, güvenli bir şekilde içilebilecek hijyenin sağlanmasıdır. Suların içermiş olduğu tüm yaşayan mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesineyse suyu sterilizasyonu denmektedir. Buna sporlarda dâhildir. İki farklı grup organizmanın yok edilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bunlar; bulaşıcı hastalıkların hızlı bir şekilde yayılmasına neden olan patojen bakterilerdir. Bir diğeri ise sulara renk ve koku veren, suların estetik görüntüsünü bozan organizmalardır.

İçme Suyu Temizleme

Filtrasyon ve sedimantasyon çalışmalarındaki gibi fiziksel bir şekilde besin alamama ve bu yüzden bakterilerin kesin yok edilmesiyle, sulara kimyasal maddelerin eklenmesiyle, self pürifikasyon denilen yüzeysel suyun kendini doğal bir şekilde temizleyebilmesi. İçme sularında kullanılan dezenfeksiyon oranı; dezenfeksiyon yöntemlerinin etkileme oranı, organizmaların türleri, etkileme türü, su sıcaklığı, suların ph değerleri, suda çözünen organik ve inorganik olan maddelerin oran ve türlerine göre değişim göstermektedir.

Klorlama Çalışmalarına Etki Eden Unsurlar

PH: klorlama düşük seviyedeki PH değerlerinde oldukça etkilidir. Örnek verecek olursak; dezenfeksiyon adına PH 10’da PH 5 seviyesindekinden 150 kat civarında daha fazla klora ihtiyaç duyulur.

Sıcaklık: ısı yükseldikçe klorun dezenfeksiyon etkileri artmaktadır. Dezenfeksiyon hızı enzim ile olan reaksiyon hızının ya da hücrelerin çeperinde bulunan difüzyon hızı etkilemektedir. Dezenfeksiyon hızlarının sıcaklık ile değişimi aşağıda belirtilmiştir.

Klorlama Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Dezenfeksiyon işlemlerinin tamamlanabilmesi adına serbest klorun yarım saate yakın bir süre suda bekletilmesi gereklidir.
  • Klorun uygulanabilmesi adına en önemli aşamalardan biri arıtma faaliyetlerinin tam anlamıyla bitmesi, dağıtım ve depolama çalışmalarından bir önceki süreçtir.
  • Ağır giden kum filtreleri öncesi ya da diğer mevcut olan biyolojik arıtma süreçlerinden hemen önce suya klor eklenmemelidir. Bu süreçlerden önce eklenen klor bu tarz çalışmalarda sorumluluk alan mikroorganizma canlılarının yok edilmesine ya da etkilerini yitirmesine sebep olabilmektedir.