Anti İlaçlama

Lejyonella türündeki bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların bütünü lejyonelloz olarak bilinmektedir. Legionella türündeki bakteriler içerisinde yer alan Legionella pneumophila’nın etiyolojik etkeni olduğundan akciğer enfeksiyonu olarak bilinmektedir. ( Yani zatürre, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonu, pnömoni.)

Lejyonella Bakterilerinin Sebep Olduğu Hastalıklar Nelerdir?

Lejyonella tipi bakteriler insan vücudunda genellikle lejyonelloz adındaki tekli vakalar veya salgınlar biçimde seyreden enfeksiyon rahatsızlıklarının faktörüdür. Lejyonella türündeki bakteriler soğuk alınlığı, grip ve nezle gibi hafif seyreden ateşiyle yaşlı ve bünyesi zayıf kişilerde ölümle sonuçlanabilir. Lejyonella hastalığı olarak tabir edilen akciğer enfeksiyonları ve çok nadir diğer organlar içerisinde birtakım enfeksiyonlara sahip olabilmektedirler.

Lejyoner Hastalığı Nedir?

Lejyonella yapay ya da doğal olarak tasarlanmış olan su sistemleriyle havalandırma sistemleri için tercih edilen sularda üreyebilen, mikroskobik görüntüsü çomağa benzeyen, kirpikleri sayesinde hareket eden, heteotrof, oldukça farklı oksijen şartlarında ve hücrelerin içerisinde hayata tutunabilen, gram negatif boyanma nitelikleri taşıyan, oldukça geniş ısı ve PH aralıklarında hayatta kalan, insanlarda bakteriyle kontamine aerosollerin inhalasyonu ya da aspirasyonuyla girip gibi kendini sınırlayabilen üst solunum yolu enfeksiyonuyla özellikle de duyarlı bireylerde sistematik ya da ölümcül olarak seyredebilen alt solunum yolu rahatsızlıklarına ve salgınlara sebep olabildiği için toplum sağlığı ve turizm faaliyetleri için oldukça önemli olan bir bakteri türüdür.

  • Bu hastalık doğrudan solonum yoluyla vücuda girdiklerinden doğal bir şekilde temas ettikleri organ genellikle ve çoğunlukla akciğerlerdir.
  • Lejyonella bakterlerinin insan akciğerlerinde alveoler makrofajlar içerisindeki fagozomların bünyesine yerleşip, hücrelerin içerisinde üreme yapabilmesi hücre parçalanmaları sonrasındaysa öteki makrofajları enfekte etme özelliği hastalık en temel patogenezini üretmektedir.
  • Lejyonella türündeki bakterilerin akciğerde hastalık oluşturabilme potansiyeli ve seyri önceden belirtildiğinden bakteri ve enfekte kişilere ait olan bireysel faktörlere bağlı olmaktadır.

Özetleyecek olursak; lejyonella türü bakterilerin doğada ve akciğerdeki makrofajlarında benzerlik gösteren amip türündeki parazitler içinde yaşamaya odaklanabilmesi ve uyumlu olması, ayrıca birtakım toksin ve proteazlarla plazmid aracılı olan tip 5 sekresyon sistemlerine benzer güçlü olan hastalığa sebep olan unsurları barındırması enfeksiyon üremesinin ve yayılmasının kolay bir hale gelmesine sebep olmaktadır.